Mop
Przykłady zastosowania
MOP
1 2

Klettostar® Haczyk/Flausz dla urządzeń czyszczących. Indywidualne Profile z laminowanym rzepem haczykowym lub flauszem