Przykłady zastosowania
ZAMKNIĘCIE PRZY KIJACH NORDIC
1 2