Prestex®

Prestex® jest specjalnym rzepem grzybkowym z tkanego polipropylenu z głównym przeznaczeniem do tworzenia elementu montażowego bezpośrednio w produktach pianowanych jak meble czy siedzenia samochodowe.

Prestex jest gotowym rozwiązaniem technologicznym dla producentów detali z pianek poliuretanowych.

Podstawowe właściwości produktu:

  • Gotowe rozwiązanie technologiczne
  • Wysoka siła trzymania przy różnych możliwych kombinacjach
  • Zastosowanie możliwe z większością pian poliuretanowych

Zalety produktu:

  • Wysokie siły trzymania
  • Ferromagnetyczna powłoka umożliwia łatwe pozycjonowanie
  • Gotowe rozwiązanie technologiczne

POZOSTAŁE PRODUKTY