Przykłady zastosowania
ZABEZPIECZANIA PRZEWODÓW

Tymczasowe mocowanie i zabezpieczania przewodów, kabli itp. Klettostar Back/Back lub Microplast